Tarjouksemme

Mitä Unicorn Business Design tarjoaa?

Jokainen yritys on ainutlaatuinen ja tarvitsee yksilöllistä apua. Unicorn Business Design tarjoa räätälöityjä ratkaisuja sinun tarpeiden ja tavoitteiden perusteella.

Voin auttaa sinua eri tavoin, sinun kukin hetken tarpeiden perusteella:

Asiantuntijana – toimin sinun sparrauskumppanina, kun tarvitset tukea ihmislähtöisen liiketoiminnan edistämisessä ja muutoksen johtamisessa.

Ohjaajana – ohjaan yksittäisiä työpajoja ja yhteistyötä.

Konsulttina – toimin konsulttina, kun tarvitset strategista tai operatiivista apua rajatussa projektissa

Väliaikainen johtaja (Interim-toimeksianto) – toimin organisaatiossasi väliaikaisena johtajana koko- tai osa-aikaisesti, kun tarvitset resurssia ja osaamista muutoksen toteuttamisessa, kehitysprojektissa tai lisäresurssia paikkaamaan resurssivajetta.

Minun tapa toimia

Näin minä työskentelen:

1

Liiketoiminta- ja tarveanalyysi. Jokainen yhteistyö alkaa tarveanalyysillä ja tunnistamalla tarpeet. Onnistunut lopputulema vaatii nykytilanteen kartoittamisen ja tavoitellun lopputuleman sanoittaminen. Myös mahdolliset esteet ja haasteet tulee huomioida. Kun olemme yhdessä luoneet kokonaiskuvan tilanteesta, on mahdollista arvioida, miten minä voin parhaiten auttaa sinua.

Spin Nuoli L

2

Suunnitelma etenemisestä. Kokonaiskuvan perusteella luodaan räätälöity suunnitelma tavoitteen saavuttamiseksi. Suunnitelmassa huomioidaan aina sinun organisaation strategia, tavoitteet ja käytössä olevat resurssit. Yhteistyön aikana olemme tiiviisti ja säännöllisesti yhteydessä ja olen sinun tukenasi koko yhteistyön aikana.

Spin Nuoli R

3

Ratkaisun työstäminen. Tässä vaiheessa on tarpeen kääriä hihat ja yhdessä työstää toivottua lopputulemaa, usein se tarkoittaa niin valmistelevaa työtä erikseen kun työpaja työskentelyä yhdessä. Käytän monipuolisesti liiketoimintamuotoilun menetelmiä työssäni varmistaakseni, että prosessi on ihmislähtöinen, innovatiivinen ja vuorovaikutteinen (Lue blogipostaus mikä on liiketoimintamuotoilu ja miksi se on hyvä työkalu toiminnan kehittämisessä). Osallistan ja motivoin tiimisi sekä muut avainhenkilöt ja asiakkaat, tarkoittaen että koko organisaatio ja sidosryhmät osallistuvat kehitysprojektiin soveltuvin osin.

Spin Nuoli L

4

Lopputuleman aktivointia. Yhtä tärkeää kuin lisäarvoa tuottavan ratkaisun löytäminen, on uuden ratkaisun käyttöönotto. Yhteistyön aikana autan sinua käyttöönoton kaikissa vaiheissa.

Spin Nuoli R

5

Seuranta. Toteutuivatko asetetut tavoitteet? Yhteistyöprojektin lopuksi on tärkeää ja tarpeellista pysähtyä varmistamaan asetettujen tavoitteiden toteutuminen sekä reflektoida opit jatkoa ajatelleen.

Asiakas- ja markkinalähtöiset liiketoimintaratkaisut

Vastaavatko sinun olemassa olevat liiketoimintaratkaisut ja palvelukonseptit markkinoiden ja asiakkaiden tarpeita?

Kilpailu tapahtuu ensisijaisesti panostamalla asiakaskokemukseen! Tuotteet ja palvelut ovat helposti kopioitavissa, mutta asiakaskokemukseen panostamalla sinulla on mahdollisuus erottautua kilpailijoista ja vahvistaa kilpailukykyäsi nyt ja tulevaisuudessa.

Minä autan koko prosessin aikana, aina liiketoiminnan haasteiden tunnistamisesta käytännön toteutukseen. Käytän liiketoimintamuotoilun menetelmiä varmistaakseni, että prosessi on ihmislähtöinen, innovatiivinen ja vuorovaikutteinen (Lue blogipostaus mikä on liiketoimintamuotoilua ja miksi se on hyvä työkalu toiminnan kehittämisessä).

Yhteistyön päätteeksi sinulle on syntynyt uusi tai uudistettu liiketoimintaratkaisu tai konsepti, joka vastaa markkinan ja asiakkaiden tarpeisiin sekä teidän organisaation strategiaan.

Ota yhteyttä

Yhteistyön aikana:

1

Valmistelen ja johdan kehitysprosessia.

2

Osallistan ja motivoin tiimisi sekä muut avainhenkilöt.

3

Teen muutoksen läpinäkyväksi ja hallittavaksi.

4

Olen sinun tukenasi ja sparrauskumppanina koko yhteistyön ajan.

5

Tuen uuden liiketoimintaratkaisun tai palvelukonseptin käyttöönotossa.

Sisäiset prosessit ja toimintatavat

Tarvitsetko apua sisäisten prosessien kehittämisessä, osana sujuvaa arkea ja liiketoimintaa?

Tänä päivänä kilpailu tapahtuu ensisijaisesti panostamalla asiakaskokemukseen, jolla sinun on mahdollisuus erottautua kilpailijoista ja vahvistaa kilpailukykyäsi. Asiakaslähtöiseen liiketoimintaan kuuluvat olennaisesti myös yrityksen sisäisten prosessien ja toimintatapojen kehittäminen. Hyvin toimivat prosessit vahvistavat asiakaskokemuksen lisäksi myös työntekijäkokemusta ja työtyytyväisyyttä. Sekä asiakas- että työntekijäkokemukset ovat mahdollisia kääntää kilpailueduksi ja parantaa organisaation hyvinvointia sekä pitkäaikaista kannattavuutta.

Minulla on osaamista ja työkaluja sisäisten prosessien ja toimintatapojen kehittämiseen. Käytän liiketoimintamuotoilun menetelmiä varmistaakseeni, että prosessi on ihmislähtöinen, innovatiivinen ja vuorovaikutteinen (Lue blogipostaus mikä on liiketoimintamuotoilu ja miksi se on hyvä työkalu toiminnan kehittämisessä). Yhteistyön päätteeksi sinulla on uudistettu prosessi sekä suunnitelma uuden prosessin käytönotosta liiketoimintahyötyjen lunastamiseksi.

Ota yhteyttä

Yhteistyön aikana:

1

Valmistelen ja johdan kehitysprosessia.

2

Osallistan ja motivoin tiimisi sekä muut avainhenkilöt.

3

Teen muutoksen läpinäkyväksi ja hallittavaksi.

4

Olen sinun tukenasi ja sparrauskumppaninasi koko yhteistyön aikana.

5

Tuen uuden toimintatavan käyttöönotossa.

Yhteistyön ja muutoksen johtaminen

Jatkuva muutos on väistämätöntä tämän päivän työelämässä. Tarvitsetko apua muutoksen johtamisessa, suunnittelussa ja toteutuksessa?

Yhtä tärkeätä, kuin lisäarvoa tuottavan ratkaisun löytäminen, joka vastaa asiakkaan ja markkinoiden tarpeisiin, on ratkaisun saattaminen käytäntöön. Vasta käytäntöön otettu ratkaisu tai muutos mahdollistaa tavoitellun liiketoimintahyödyn saavuttamisen.

Onnistunut muutos vaatii aktiivista ja suunniteltua johtamista, jossa tärkeä osa on ihmisten osallistaminen muutokseen aktiivisesti ja eri menetelmiä käyttäen.

Yhteistyön aikana tuen ja sparraan muutosprosessia valituilla työkaluilla ja menetelmillä. Myös muutoksen ja yhteistyön johtamisessa on mahdollista käyttää muotoilumenetelmiä varmistaakseen, että prosessi on ihmislähtöinen, osallistava ja vuorovaikutteinen (Lue blogipostaus mikä on liiketoimintamuotoilu ja miksi muotoilumenetelmät myös sopivat muutoksen ja yhteistyön johtamiseen). Yhteistyön päätteeksi toivottu muutos on viety käytäntöön ja sinulla on myös työkaluja jatkaa yhteistyön kehittämistä. Prosessissa käytettään eri (digitaalisia)työkaluja avuksi varmistaakseen monimuotoista ja kanavaista viestintää.

Ota yhteyttä

Yhteistyön aikana:

1

Valmistelen ja tuen muutosprosessia.

2

Osallistan ja motivoin tiimisi sekä muut avainhenkilöt.

3

Teen muutoksen läpinäkyväksi ja hallittavaksi.

4

Olen sinun tukenasi ja sparrauskumppaninasi koko yhtistyön aikana.

5

Yhteistyömme päätyttyä, sinulla on lisää menetelmiä ja työkaluja muutokseen ohjaamiseen myös jatkossa.

Koulutukset ja työpajat

Haluaisitko oppia enemmän ihmislähtöisestä liiketoiminnasta, liiketoimintamuotoilusta sekä muutoksen ja yhteistyön johtamisesta?

Puhun, koulutan ja johdan työpajoja asiakasarvon lisäämiseksi:

– Ihmislähtöisestä liiketoiminnasta.

– Liiketoimintamuotoilusta.

– Muutoksen johtamisesta

– Yhteistyön johtamisesta

Kohderyhmä voi olla tiimi, projekti tai esimerkiksi ryhmä yrittäjiä, tai vaan muuten aiheesta kiinnostuneita ihmisiä. Koulutukset on mahdollista muokata tarpeiden mukaan, muutaman tunnin alustuksesta monipäiväisiksi ja vuorovaikutteisiksi koulutuskokonaisuuksiksi. Koulutuksia on mahdollista järjestää sekä paikan päällä, että etäyhteyksien kautta.

Ota yhteyttä

Sinulle muodostunut arvo yhteistyömme päätteeksi

Ubd Mark Valkoinen

Käyttövalmis ratkaisu!

Panostamalla ja suunnitelmallisesti edistämällä asiakas- ja työntekijäkokemusta on mahdollista vahvistaa omaa kilpailuetua pitkäjänteisesti. Yhteistyömme päätteeksi sinulla on käytössäsi valmis liiketoimintaratkaisu, palvelukonsepti tai muutosprosessi, jolla pystyt vahvistamaan omaa kilpailuetuasi.

Ubd Mark Valkoinen

Prosessin selkeä eteneminen!

Asiantuntemuksellani johdan prosessia vaihe vaiheelta eteenpäin sekä tuon osaamista, menetelmiä ja työkaluja sinun tueksi, aina liiketoimintahaasteen tunnistamisesta muutoksen johtamiseen ja läpiviemiseen.

Ubd Mark Valkoinen

Uutta osaamista!

Yhteistyömme päätyttyä, sinulla on menetelmiä ja työkaluja asiakaslähtöiseen toimintamallin edistämiseen ja muutokseen johtamiseen myös tulevaisuudessa.

Olen täällä auttaakseni sinua onnistumaan

Ota yhteyttä niin keskustellaan tarpeistasi

Työskentele minun kanssani!