Liiketoiminta- muotoilusta apua asiakaslähtöisen toimintamallin kehittämiseen

Ihmisiä

Asiakaskäyttäytymisessä on tapahtunut suuria muutoksia muun muassa globalisaation, digitalisaation ja läpinäkyvyysvaatimuksien myötä, arvoketju on kääntynyt hankinnasta asiakkaaseen.  Valta on asiakkaalla, asiakkaan toiveet ja vaatimukset muuttuvat nopeammin, kun yritykset kehittyvät. Perinteistä asiakasta sellaisenaan, kun me hänet tunnetiin ei ole enää olemassa. Asiakkaan odotukset, hänen motivaationsa, aika, verkosto sekä ostovoima ovat muuttuneet. Yrityksellä tai organisaatiolla, joka tuntee … Lue lisää

Timanttista asiakas-kokemusta rakentamassa: Asiakaspolku avainroolissa

Helsinki Street Park

Kilpailu asiakkaista on yhä enemmän hyvän asiakaskokemuksen varassa. Vaikka palvelut ja tuotteet ovatkin helposti kopioitavissa, ainutlaatuisella asiakaskokemuksella voit luoda merkittävää kilpailuetua ja kasvattaa asiakaslojaalisuutta. Monikanavaisessa maailmassa on entistä tärkeämpää ymmärtää kokonaisvaltaisesti, miten asiakas käyttäytyy ostotilanteessa sekä ennen että sen jälkeen, sillä hyvän ja kokonaisvaltaisen asiakaskokemuksen rooli kasvaa jatkuvasti. Luodakseen hyvän kokemuksen asiakkaalle, yrityksen on ymmärrettävä … Lue lisää

Asiakkaan ymmärtäminen on menestyvän ja kestävän liiketoiminnan ydin

Kahvila Unsplash

Asiakkaat ovat yrityksen tärkein sidosryhmä ja perimmäinen syy yrityksen liiketoiminnalle, tämä lienee selvää meille kaikille ja tämän takia haluamme myös pitää asiakkaistamme hyvää huolta. Asiakaslähtöisellä liiketoiminnalla tarkoitetaan, että ymmärrämme asiakkaitamme ja mitä arvoa me tuotamme heille. Menestyviä yrityksiä yhdistää usein asiakaslähtöinen ajattelutapa, joka ulottuu organisaation kaikkeen tekemiseen, aina myyntipuhelusta asiakaspalveluun ja digitaalisiin kohtaamisiin. Tutkimukset osoittavat, … Lue lisää

Teemme huomisen tarpeista tämän päivän mahdollisuuksia

Img 5820

Hei! minä olen Martina, Unicorn Business Designin perustaja. Unicorn Business Design auttaa sinua ja yritystäsi luomaan kestäviä, asiakaslähtöisiä liiketoimintaratkaisuja sekä johtamaan muutosta. Tämän päivän liiketoiminnan menestys on tiiviisti yhteydessä asiakaskeskeisyyteen ja kykyyn vastata markkinoiden ja asiakkaiden tarpeisiin. Tarve jatkuvaan muutokseen koskee kaikkia organisaatioita, mutta kaikilla yrityksillä ei välttämättä ole resursseja, halua tai mahdollisuutta kehittää toimintaansa … Lue lisää