Våra referenser

Ålands Näringsliv och Unicorn Business Design samarbetade under våren 2024 då Unicorn Business Design höll utbildningen ”Boosta din kundupplevelse” för företag på Åland.

Läs mer

“När kursen slutade var stämningen på topp. Jag tror att alla gick hem med en positiv känsla och att de fått med sig ett verktyg som de kan ha nytta av i sin egen vardag.”

Solveig Saine

Affärsutvecklare

Alands Naringsliv Jpg
Bakgrund Halvmånar

ProAgria Lantbrukssällskapets projekt Österbotten på tallriken! – Pohjanmaa lautasella! och Unicorn Business Design samarbetade under våren 2024 då Unicorn Business Design skapade en fyra delad videoutbildning om kundfokus som en nyckel till ökad synlighet och konkurrenskraft för projektets målgrupp. Som en del av projektet är målsättningen att skapa, en kunskapsbank för livsmedelsproducenter, livsmedelsförädlare och -hantverksföretagare med information och stöd för att utveckla sin affärsverksamhet.

Läs mer

“Samarbetet med Martina på Unicorn Business Design var både givande och utvecklande. Genom att ta del av Martinas expertis och lärdom på området har detta öppnat upp nya möjligheter och den framtagna slutprodukten håller en hög professionell standard.”

Harriet Sundholm

Projektledare, ProAgria

Kvarken Plate Logo
Bakgrund Halvmånar

Suomen Säätiötilipalvelu och Unicorn Business Designs gemensamma resa började i oktober 2023 när Suomen Säätiötilipalvelu hade identifierat behovet av att tydliggöra sin riktlinjer för framtiden samt utveckla sin verksamhet.

Läs mer

”Martina utmanade oss att se på våra arbetsmodeller från nya perspektiv och brainstormade lösningar med oss för att utveckla vår verksamhet. Med Martinas hjälp lyckades vi klargöra vår framtidsriktning och göra vårt tjänsteutbud ännu mer funktionellt.”

Riikka Viljanen

Riikka Viljanen

Controller, Suomen Säätiötilipalvelu

Ensisijainen Logo Musta
Bakgrund Halvmånar