Om Unicorn Business Design

Unicorn Business Designs historia

Hej! Det är jag som är Martina, Unicorn Business Designs grundare och företagare. I arbetslivet är jag intresserad av och inspireras av affärsutveckling, förändring och människor. Jag tror på att människan är utgångspunkten för en lönsam och sund verksamhet och en organisation som lever i sin tid. Detta är också orsaken till att jag är så fascinerad av en verksamhetsmodell som drivs med människan i fokus, jag tror på att det är nyckeln till konkurrenskraftiga organisationer. Jag grundade Unicorn Business Design, eftersom jag vill hjälpa dig och din organisation att lyckas med människan i fokus.

Jag är en ivrig, energisk och lösningsorienterad människoledare och affärsutvecklare. Jag jobbar gärna på strategisk nivå, men jag tycker om när jag får dyka ner i det operativa arbetet och hitta lämpliga lösningar tillsammans med mina kunder. En av mina absolut styrkor är att jag smidigt kan röra mig mellan de strategiska och operativa och sätta strategiska planer i verkan och samtidigt beakta det ledarskap som förändringen kräver. Jag känner att jag har lyckats i mitt uppdrag då jag kan se hur mina kunder inspireras och växer under vårt samarbete.

Martina Candolin Ubd

Jag har lång erfarenhet från servicebranschen, i synnerhet utveckling av digitala tjänster, konsulteringsverksamhet samt leda affärsverksamhet. När jag jobbar idag kombinerar jag metoder och verktyg från affärdesign med affärstänk för att hitta innovativa lösningar som utgår från människans behov. Idag fungerar jag som en enmansföretagare men jag har ett brett nätverk med olika experter runt mig. Vid behov plockar jag in annan expertis för att nå de uppsatta målen på bästa möjliga sätt.

Jag trivs med min vardag som företagare, med intressanta kundprojekt och med att utveckla Unicorn Buisness Design som företag. På min fritid umgås jag gärna med nära och kära, äter god mat, rör mig i naturen och sportar. Mitt motto som företagare är ”Dream big, Aim high, have fun!”. Även om målet är högt satta och det krävs mycket arbete för att nå fram, så är det ändå viktigt att ta hand om sig själv och ha roligt på vägen.

Vi gör morgondagens behov till dagens möjligheter

Tveka inte att ta kontakt för att diskutera dina behov och visioner. 

Jobba tillsammans med mig!