ProAgria Lantbrukssällskapetin projekti Österbotten på tallriken! – Pohjanmaa Lautasella! x Unicorn Business Design

Koulutus asiakaslähtöisyydestä avaimena näkyvyyden lisäämiseen ja vahvistettuun kilpailuetuun

ProAgria Österbotten Svenska Lantbrukssällskap toteuttaa Österbotten på tallriken! – Pohjanmaa lautsaella! projektia. Projektia rahoitetaan Euroopan maatalousrahastosta maaseudun kehittämiseksi, Pohjanmaan ELY-keskuksesta. Projektin tavoitteena on tiedonvälityksen kautta luoda tietokeskus, jossa elintarviketuottajat, elintarvikejalostajat ja -yrittäjät, yrittäjyysasiantuntijat, markkinoinnin ja tuotannon asiantuntijat kohtaavat.  Projekti haluaa myös edistää paikallisen ruoantuotannon tuntemusta ja paikallisten tuottajien tunnettuutta Pohjanmaan asukkaiden keskuudessa. Unicorn Business Designin rooli on ollut luoda videokoulutus asiakaslähtöisyydestä. Koulutuksen pääkohderyhmänä ovat Pohjanmaan tilamyymäläyrittäjät.

Markkinat ja kuluttajien käyttäytyminen ovat muuttuneet radikaalisti, mikä vaikuttaa sekä yritysten tarjoamiin palveluihin että kuluttajien tapaan kuluttaa palveluita. Muutos vaikuttaa kaikkiin toimialoihin, yrityksiin ja organisaatioihin. Kuluttajina odotamme nopeampaa, helpompaa ja pidemmälle personoituja palveluita sekä asiakaskokemusta, joka vastaa meidän yksilöllisiä odotuksiamme. Asiakaskokemus on muodostunut yhä tärkeämmäksi kilpailutekijäksi kilpailussa asiakkaiden huomiosta. Videokoulutuksessa käsitellään muuttuneita odotuksia sekä sitä, miten myös pienyritys voi saavuttaa paremman näkyvyyden ja lisätä kilpailukykyä tuntemalla tärkeimmät asiakkaansa ja luomalla arvoa heille. Unicorn Business Design auttaa yrityksiä ja organisaatioita luomaan kestäviä ja asiakaskeskeisiä liiketoimintaratkaisuja.

Projektijohtaja Harriet Sundholm kuvailee yhteistyötä Unicorn Business Designin Martinan kanssa antoisaksi, että kehittäväksi. Ottamalla osaa Martinan asiantuntemusta ja osaamista on mahdollistanut uusia avauksia projektissa. Tuotettu videokoulutus on korkealaatuinen. Lopputuote on yhteistyön tulos ja vastaa meidän tavoitteitamme ja odotuksia. Voin lämpimästi suositella Martinan asiantuntemusta ja toivotamme menestystä ja yhteistyö mahdollisuuksia tulevaisuudessa.

Kvarken Plate Logo
Finasiär Logo Öb Tallriken B 2
Takaisin referensseihin